Публичный договор (оферта) об аренде оборудования

Публічний договір (оферта) про оренду обладнання

Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АСІДЖС” (надалі – Компанія), якій належать права інтелектуальної власності на програмну продукцію у вигляді онлайн-сервісу “POSKIT” та мобільного додатку “POSKIT”, щодо укладення Договору про оренду обладнання (надалі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

Відповідно до статей 205, 634, 638-642, 901-907 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов шляхом оплати послуг та/або вчинення конклюдентних дій на виконання умов цієї Оферти, Користувач, який провадить акцепт Оферти, стає орендарем обладнання, яке належить Компанії (акцепт Оферти є укладенням Договору на умовах, встановлених в Оферті).

1.Загальні положення

2.Порядок оплати

– відповідним окремим договором Користувача та Компанії з визначеними умовами оренди обладнання та ціною такого доступу;
– онлайн-замовленням, яке здійснюється через особистий кабінет або обліковий запис (акаунт) Користувача на веб-сайті https://poskit.ua/. Користувач підтверджує своє замовлення шляхом його оплати (акцепту). Компанія залишає за собою право відмовити Користувачу у виконанні замовлення із обов’язковим поверненням сплачених коштів. Оплата здійснюється шляхом зазначення номеру банківської карти користувача, дати закінчення строку дії банківської карти та CVV-коду. Платежі через веб-сайт обробляються фінансовими установами. Компанія не зберігає інформацію та відомості про банківські карти Користувачів. Окрім цього Користувач має право згенерувати та завантажити рахунок на оплату і оплатити цей рахунок в банку.

3.Порядок приймання-передачі обладнання

4.Порядок повернення обладнання

5.Заміна Обладнання та негарантійний ремонт

6.Відповідальність

7.Форс-мажор

8.Термін дії Договору


9.Прикінцеві та перехідні положення

10.Реквізити

Товариство з обмеженою відповідальністю «АСІДЖС»
Місцезнаходження:
Україна, 02099, місто Київ, вул. Юрія Литвинського, 45Б
Код ЄДРПОУ 43503517