Політика конфіденційності

Політика конфіденційності1. Загальні положення

Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АСІДЖС” (надалі – «Оператор онлайн-сервісу») відповідно до діючого законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI щодо Користувачів онлайн-сервісу “POSKIT” та мобільного додатку “POSKIT”, що знаходиться за посиланням – https://poskit.ua/ (надалі – «Онлайн-сервіс») і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані») Користувачів Онлайн-сервісу.

Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути: ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, ір-адреса, дані про пристрої (комп’ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), що використовуються Користувачем, повідомлення (інформація, яка міститься в переписці між Користувачами, а також в переписці з Оператором онлайн-сервісу), інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка по бажанню Користувача надається ним за допомогою реєстраційної форми та/або при внесенні інформації до Особистого кабінету Користувача онлайн-сервісу, при написанні повідомлення чи відгуку, або інформація отримана при усній комунікації Користувача і Оператора онлайн-сервісу.

Під обробкою Даних розуміється будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних Оператором онлайн-сервісу.

Користувач, здійснивши реєстрацію в Онлайн-сервісі, вносячи при цьому свої персональні Дані та/або надаючи ці Дані іншим шляхом, та/або здійснюючи будь-які дії в рамках Онлайн-сервісу та/або використовуючи будь-яку частину сайту та/або, шляхом надання згоди – активував / зареєстрував аккаунт в Онлайн-сервісі та/або активував (натиснув) кнопку «оформити замовлення» через форму сайту (галочка), висловлює свою згоду з положенням даної Політики та надає Оператору онлайн-сервісу, а також третім особам, які надають послуги Оператору онлайн-сервісу, що забезпечують його функціонування, дозвіл на обробку власних персональних даних

Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення таких даних на Онлайн-сервісі або повідомляючи через канали телефонного зв’язку та/або на електронну та/або поштову адресу Оператора онлайн-сервісу, або Дані можуть надаватися із інших джерел (згідно з п. 3 цієї Політики) наприклад, з відгуків Користувачів (оцінка, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб надана в ході направлення претензій, скарг та/або при розгляді спорів, та/або інформація із загальновідомих джерел в мережі Інтернет.

Користувач не має права використовувати Онлайн-сервіс,якщо він не погоджується з умовами даної Політики.

Користувач визнає, що у випадку його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх Даних і даних по авторизації (пароль, логін), треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і Даних Користувача. Оператор онлайн-сервісу не несе відповідальності за збитки, завдані таким Доступом.

2. Які Дані можуть збиратися

Оператор Онлайн-сервісу може збирати наступні Дані:

● ім’я, прізвище, по батькові, дата народження, стать, дані уповноваженої особи компанії, найменування компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса місцезнаходження компанії, інші контакті дані за бажанням Користувача;
● інформація, яку Користувачі надають Оператору онлайн-сервісу при укладенні договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної в Онлайн-сервісі та/або укладаючи договори про надання додаткових послуг Онлайн-сервісу;
● інформація про обліковий запис Користувача в тому числі номер телефону, адреса електронної пошти, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування Користувачів Онлайн-сервісу, комунікації з Користувачами в тому числі, коли Користувач звертається в службу підтримки Онлайн-сервісу;
● дані про пристрої, що використовуються Користувачами, інформація про веб-сайти Користувачів та/або їх мобільні Дані (у випадку, якщо Користувач використовує мобільні додатки) такі як: ір-адреса; дата та час коли Користувач користується Онлайн-сервісом, інформація про програмне забезпечення, а також веб-браузер, що використовувався Користувачем, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;
● дані, отримані в результаті проведення Оператором онлайн-сервісу та/або третіми уповноваженими Оператором онлайн-сервісу особами різних опитувань, пов’язаних із покращенням надання сервісу Користувачам; інформація, отримана Оператором онлайн-сервісу в результаті проведення маркетингової діяльності;

● інформація, розміщена Користувачами по результатам їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки, скарги, претензії, інші звернення.
Оператор онлайн-сервісу може використовувати такі технології:

● файли Cookies (кукі – невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп’ютер Користувача при переході на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп’ютері Користувача та/або в його мобільному пристрої);

● пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), які дозволяють відслідкувати частоту використання Користувачем веб-сторінки з метою визначення браузера Користувача і з метою усунення помилок роботи Онлайн-сервісу, при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору Даних.

3. Використання і мета обробки Даних

Оператор онлайн-сервісу використовує та здійснює обробку Даних, з метою:

● здійснення покладених на Оператора онлайн-сервісу функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до діючого законодавства України, також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;

● для ідентифікації клієнта як Користувача Онлайн-сервісу, за для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення і реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, електронною поштою, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та інших новин Онлайн-сервісу, задля покращення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку по ключовим словам, управління трафіком на Онлайн-сервісі, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів; проведення науково-дослідної та аналітичної активності.

Оператор онлайн-сервісу не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.

Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України.

4. Умови надання доступу до Даних

Розкриття Даних відбувається при отриманні Користувачем послуг Онлайн-сервісу в об’ємі необхідному для ідентифікації Користувача.

Онлайн-сервіс містяться посилання на інші веб-ресурси, на які дія даної Політики не розповсюджується.

Оператор онлайн-сервісу здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно:

● за обґрунтованими запитами органів державної влади, які володіють правом витребувати та отримувати такі Дані;

● в тому випадку, якщо на думку Оператора онлайн-сервісу, Користувач порушує умови даної Політики та/або інших договорів та угод укладених між Оператором онлайн-сервісу та Користувачем.

Оператор онлайн-сервісу залишає за собою право у відповідності із вимогами діючого законодавства України здійснювати обмін Даними з органами державної влади з метою: попередження шахрайства в Онлайн-сервісі; врегулювання спірних ситуацій та з’ясування обставин, які є/можуть стати причиною порушення діючого законодавства, а також у випадку виявлення Оператором онлайн-сервісу неправомірних дій Користувачів Онлайн-сервісу та/або отримання претензій, скарг, звернень третіх осіб.

5. Як змінити/видалити Дані або відкликати згоду

Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, або відкликати згоду на обробку Даних через свій Особистий кабінет Користувача Онлайнсервісу або, відправивши повідомлення на електронну адресу: [email protected][1] .

Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, окрім випадків, якщо така обробка може бути необхідна у відповідності із діючим законодавством України.

Функціонування деяких можливостей Онлайн-сервісу, для яких необхідна наявність інформації про Користувача, може бути припинена з моменту зміни/видалення Даних.

Оператор онлайн-сервісу здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, вказаних в цій Політиці протягом всього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п’яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Онлайн-сервісом.

6. Захист Даних

Оператор онлайн-сервісу, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.

Оператор онлайн-сервісу на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.

7. Додаткові умови

Оператор онлайн-сервісу залишає за собою право змінити умови даної Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за посиланням: https://poskit.ua/privacy-policy/. У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яку взаємодію з Онлайн-сервісом.

Оператор онлайн-сервісу не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

У випадку, якщо які-небудь положення цієї Політики, включаючи будь-які пропозиції, пункт або їх частини, визнаються такими, що суперечать діючому законодавству України, або такими, що є недійсними, це не впливає на інші положення даної Політики, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дії Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.