Договір оферти

Публічний договір (оферта)1. Загальні положення

1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПЕЙКІТ” (надалі – Компанія), якій належать права інтелектуальної власності на програмну продукцію у вигляді онлайн-сервісу “POSKIT” та мобільного додатку “POSKIT”, щодо укладення Договору про надання послуг (надалі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до статей 205, 634, 638-642, 901-907 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов шляхом оплати послуг та/або вчинення конклюдентних дій на виконання умов цієї Оферти, особа, яка провадить акцепт Оферти, стає Користувачем онлайн-сервісу “POSKIT” та мобільного додатку “POSKIT” (акцепт Оферти є укладенням Договору на умовах, встановлених в Оферті).

1.3. Дія цієї Оферти також поширюється на взаємодію Користувача з Компанією шляхом встановлення на пристрій Користувача під управлінням (Windows, Linux, iOS, Android) інших програмних продуктів (застосунків) за допомогою яких Користувач може отримати Доступ до Сервісу “POSKIT”.

2. Визначення термінів, що застосовуються у Договорі
2.1. Доступ до Сервісу “POSKIT” – надання можливості користуватися результатами комп’ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу “POSKIT” за посиланням – https://poskit.ua.

2.2. Мобільний додаток “POSKIT” – мобільний додаток, який Користувач може завантажити за посиланням або через онлайн-магазин мобільних додатків “Google Play” та/або “Apple Store”.

2.3. Інтеграційний шлюз для обміну даними при реєстрації розрахункових операцій – програмний продукт у вигляді модуля, що забезпечує можливість зберігання кваліфікованого/удосконаленого електронного підпису для підписання електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків, виконання функції присвоєння номеру фіскальному документу та інтеграції по API/SDK між Сервісом “POSKIT” або іншою обліковою системою Користувача для реєстрації розрахункових операцій згідно з Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

2.4. Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка здійснює акцепт цієї Оферти та використовує Сервіс “POSKIT”.

2.5. Онлайн-сервіс “POSKIT” (Сервіс “POSKIT”) – програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, що знаходиться за посиланням – https://poskit.ua/ та може функціонувати шляхом взаємодії з обліковою системою Користувача, іншими програмними продуктами (застосунками) та являє собою програмне рішення (програмний реєстратор розрахункових операцій), в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер Державної податкової служби України і який призначений для забезпечення автоматизації процесів зберігання, пошуку, аналізу електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків та реєстрації розрахункових операцій згідно з Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а також являє собою програмне рішення у вигляді хмарної системи управління для роздрібної торгівлі, що функціонує шляхом доступу до особистого кабінету Користувача, в якому реалізований комплексний облік та управління даними Користувача та обліковою системою у вигляді робочого місця касира. Повний перелік функціоналу Сервісу “POSKIT” можно переглянути за посиланням: https://poskit.ua/.

2.6. Сторони (кожна окремо – Сторона) – Користувач та Компанія.

2.7. Тариф Компанії (Тариф) – ціна доступу до Сервісу “POSKIT”, що вказана за посиланням – https://poskit.ua. Сторони погодили, що під терміном “місяць” в найменуванні Тарифів мається на увазі період з дати початку надання Послуг згідно з п. 4.2 цього Договору.

2.8. Інші терміни, які вживаються в цьому Договорі, якщо не надано іншого визначення в Договорі, застосовуються в розумінні, як то передбачено в Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

3. Предмет договору
3.1. Предметом Договору є надання доступу до Сервісу “POSKIT” та мобільного додатку “POSKIT”, а саме:

3.1.1. надання Компанією доступу Користувачу до Сервісу “POSKIT”, що забезпечує реєстрацію розрахункових операцій згідно з Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та автоматизацію процесів зберігання, пошуку, аналізу електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків;

3.1.2. надання Компанією доступу Користувачу до Сервісу “POSKIT”, що являє собою програмне рішення у вигляді хмарної системи управління для роздрібної торгівлі, що функціонує шляхом доступу до особистого кабінету Користувача, в якому реалізований комплексний облік та управління даними Користувача та обліковою системою у вигляді робочого місця касира, в тому числі, шляхом взаємодії з іншими програмними продуктами (застосунками).

3.1.3. надання Компанією доступу Користувачу до мобільного додатку “POSKIT”, який встановлюється на обладнання з ОС Android або ОС iOS, яке можно підключити та синхронізувати із Сервісом “POSKIT”.

3.2. Користувач погоджується з умовами і зобов’язується виконувати Політику конфіденційності (____________[1] ), яка є невід’ємною частиною Договору і акцептом цієї Оферти підтверджує свою безумовну згоду на її дотримання.

3.3. Порядок отримання Користувачем простої (невиключної) ліцензії на Сервіс “POSKIT” та мобільний додаток “POSKIT”, передбачені Розділом 7 “Ліцензійні умови” і акцептом цієї Оферти Користувач підтверджує свою безумовну згоду на їх дотримання у разі використання Сервісу “POSKIT”.

4. Умови надання Послуг
4.1. Доступ до Сервісу “POSKIT” надається Компанією Користувачу протягом строку дії Договору, але, в будь-якому випадку, не раніше реєстрації Користувача в Сервісі “POSKIT”, яка здійснюється шляхом створення облікового запису (акаунту) Користувача та надання такому Користувачу унікального ID Користувача.

4.2. Датою початку надання Послуг Сервісу “POSKIT” є дата отримання оплати на банківський рахунок Компанії у розмірі вартості ціни Доступу до Сервісу “POSKIT”, що вказана за посиланням – https://poskit.ua/tarify/ із обов’язковою вказівкою ID Користувача у призначенні платежу.

4.3. Надавати Компанії всі запитувані нею документи для проведення ідентифікації Користувача банком-еквайером та реєстрації платіжного пристрою.

4.4. Своєчасно сплачувати комісію банка-еквайера за супроводження платіжних пристроїв в розмірі 120,00 (сто двадцять гривень)

5. Ціна Послуг та умови оплати. Акцепт Оферти.
5.1. Ціна Послуг Сервісу “POSKIT” визначається згідно з обраним Користувачем Тарифом на веб-сайті Кoмпанії за посиланням – https://poskit.ua/ або шляхом підписання окремого договору за узгодженою між Сторонами ціною.

5.2. Надання Послуг Сервісу “POSKIT” здійснюється на умовах 100% попередньої оплати. У випадку зміни Тарифів протягом оплаченого Користувачем періоду використання, вартість доступу для такого Користувача залишається незмінною до закінчення оплаченого періоду користування таким тарифом або використання передплачених Користувачем, але не використаних на дату зміни Тарифу кількості розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків.

5.3. У випадку придбання Користувачем Доступу до Сервісу “POSKIT” за платним тарифом, умови такого придбання можуть визначатися:

– відповідним окремим договором Користувача та Компанії з визначеними умовами надання Доступу до Сервісу “POSKIT” та ціною такого доступу;

– онлайн-замовленням, яке здійснюється через особистий кабінет або обліковий запис (акаунт) Користувача. Користувач підтверджує своє замовлення шляхом його оплати (акцепту). Компанія залишає за собою право відмовити Користувачу у виконанні замовлення. Оплата здійснюється шляхом зазначення номеру банківської карти користувача, дати закінчення строку дії карти та CVV-коду. Платежі через веб-сайт здійснюються через фінансові установи. Компанія не зберігає інформацію та відомості про банківські карти Користувачів. Окрім цього Користувач має право зегенерувати та завантажити рахунок на оплату і оплатити цей рахунок в банку.

5.4. Компанія має право надавати безкоштовний тестовий Доступ до Сервісу “POSKIT” протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати реєстрації та активації Користувача в Сервісі “POSKIT”, що є рекламою в розумінні чинного законодавства України та надається Компанією для підвищення лояльності та залучення нових Користувачів.

5.5. Компанія має право надавати Послуги Сервісу “POSKIT” на спеціальних умовах (спеціальні пропозиції), під час проведення акцій, інформація про які розміщується на веб-сайті Компанії.

5.6. Факт належного надання Компанією Послуг Сервісу “POSKIT” за звітний місяць засвідчується підписанням Сторонами Акту надання послуг (надалі – Акт) на суму ціни доступу до Сервісу “POSKIT” за Тарифом, в залежності від кількості днів користування доступом до Сервісу “POSKIT” за місяць в якому було надано такий доступ або кількості присвоєних фіскальних номерів електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів або електронних фіскальних звітних чеків створених з використанням Сервісу “POSKIT” у звітному місяці, який оформляється Компанією у вигляді електронного документу та передається на підпис Користувачу до 05 числа місяця, що слідує за місяцем в якому були надані Послуги Сервісу “POSKIT”.

5.7. Користувач повинен прийняти надані Послуги та підписати Акт протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його отримання від Компанії або, у випадку наявності у Користувача зауважень до Акту та/або до Послуг, в тому числі, їх невідповідності умовам цього Договору, та/або у разі збоїв в роботі Сервісів, та/або у разі виявлення Користувачем в них недоліків, невідповідностей, помилок, зауважень тощо, в той же строк в 3 (три) робочих дні, надати Компанії відмову від прийняття наданих Послуг та підписання Акту, з переліком виявлених недоліків, невідповідностей, зауважень та строків для їх усунення (надалі – Мотивована відмова).

5.8. У випадку, якщо Користувач не надає Компанії у строк, визначений у пункті 5.7 Договору, підписаний зі своєї сторони Акт або Мотивовану відмову, надані Послуги вважаються такими, що прийняті Користувачем.

5.9. Оплата за надані Послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Користувачем грошових коштів на поточний рахунок Компанії, зазначений у цьому Договорі або шляхом автоматичного списання коштів з банківського рахунку Користувача в гривні. У разі відсутності достатньої кількості коштів на рахунку Користувача або у разі інших випадків, внаслідок яких кошти за користування Сервісом “POSKIT” не будуть списані з рахунку Користувача, користування Сервісом для Користувача буде недоступним до моменту здійснення оплати за його використання.

5.10. Компанія сервісу має право переглянути Тариф, при цьому, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого Тарифу за посиланням, вказаним у пункті 5.1 Договору, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

5.11. Користувач, у разі незгоди з переглянутим Тарифом, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Компанії Сервісу “POSKIT” письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. У разі неотримання відмови вважається, що Користувач погоджується з новим Тарифом.

5.12. Користувач здійснює акцепт Оферти і укладення Договору шляхом попередньої оплати Послуг.

5.13. Користувач може отримати від Компанії в тимчасове платне користування (оренду) обладнання, а саме термінал(-и), на яке(-і) встановлюється мобільний додаток “POSKIT”. Порядок отримання терміналу передбачено Публічним договором про отримання терміналу в оренду, який розміщений за посиланням – https://poskit.ua/publichnij-dogovir-oferta-pro-orendu-o/

5.14. Підписання електронних документів між Сторонами (Акти, рахунки на оплату, додаткові угоди тощо) здійснюється за допомогою сервісу Paperless, який знаходиться за посиланням https://paperless.com.ua/, в порядку, передбаченому Законом України від 05.10.2017 № 2155-VIII “Про електронні довірчі послуги”.

6. Використання об’єктів права інтелектуальної власності
6.1. Сервіс “POSKIT” (надалі іменується – Сервіс), який являє собою онлайн програмний продукт (SaaS) до складу якого входить зображення, текстові матеріали та інші об’єкти авторських і / або суміжних прав, а так само об’єкти патентних прав, товарні знаки, комерційні позначення і фірмові найменування, а також інші частини (незалежно від того, чи входять вони в склад Сервісу або є його додатковими компонентами чи матеріалами, також чи можливо їх вилучення з його складу і використання окремо) (надалі – Об’єкти права інтелектуальної власності), захищаються відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права” та іншими законодавчими актами у сфері охорони інтелектуальної власності, і належать Компанії на виключному праві, якщо інше не зазначено в повідомленні про права.

6.2. Користувач не має права розповсюджувати, змінювати, адаптувати, модифікувати, перекладати, реверсувати, компілювати, декомпілювати, створювати похідні продукти, здійснювати спроби розкриття вихідного коду, копіювати, аналізувати дані, використовувати сервіси, в тому числі їх окремі частини чи окремі складові у спосіб, що не передбачений їх функціональним призначенням, здійснювати будь-яке інше неналежне використання Об’єктів права інтелектуальної власності без письмового дозволу Компанії.

6.3. Компанія надає користувачеві право використання Об’єктів права інтелектуальної власності на умовах простої (не виключною) ліцензії на території всіх країн світу способами, зазначеними в цій Оферті, виключно з метою отримання Користувачем доступу до Сервісу Компанії за цим Договором.

6.4. Програмне забезпечення, яке є складовою Сервісу, може автоматично завантажувати та встановлювати оновлення призначені для покращення, вдосконалення та подальшого розвитку сервісів і може мати форму програм-коректорів помилок, розширених функцій, нових програмних модулів чи повністю нових версій. Користувач приймаючи цю Оферту погоджується отримувати такі оновлення і дозволяє сервісам постачати їх у рамках отримання Послуг.

7. Ліцензійні Умови
7.1. Відповідно до ст.ст. 205, 634, 638-642, 1107-1110 Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених Ліцензійних умов, особа, яка шляхом завантаження та/або встановлення або іншого початку використання Програмних продуктів будь-яким іншим способом, стає Ліцензіатом (акцепт умов рівнозначний укладанню Ліцензійного договору) та отримує право на використання відповідного завантаженого (встановленого) мобільного додатку “POSKIT” (надалі – Програмного продукту), як об’єкта права інтелектуальної власності.

7.2. Компанія (Ліцензіар) передає, а Користувач (Ліцензіат) (Користувач Сервісу “POSKIT”) приймає просту (невиключну) ліцензію на Сервіс “POSKIT” та мобільний додаток “POSKIT” (мобільний додаток на ОС Android та/або ОС iOS), яким Ліцензіат користується протягом строку дії цього Договору на визначених Ліцензіаром умовах, без права передачі його третім особам (надалі – Ліцензія).

7.3. Дія наданої Ліцензії безпосередньо пов’язана із використанням Ліцензіатом Сервісу “POSKIT” відповідно до Публічного договору (оферти) або окремо укладеного, індивідуального договору. У випадку припинення використання Сервісу “POSKIT”, Ліцензіат втрачає право на використання Програмного продукту, а дія цього Ліцензійного договору вважається припиненою. Строк дії Ліцензії встановлюється на строк дії протягом якого Ліцензіатом використовується Сервіс “POSKIT”.

7.4. Право, яке передається за цієї Ліцензією, поширюється в межах території усього світу.

7.5. Умови цієї Ліцензії поширюються також на оновлення, доповнення, додаткові компоненти Програмних продуктів, що забезпечують їх функціонування. Ліцензіар зобов’язується здійснювати оновлення, доповнення, доопрацювання Програмного продукту з метою повноцінного їх функціонування задля забезпечення можливості Ліцензіата користуватися Послугами з Доступу до Сервісу “POSKIT”.

7.6. Сторони погодили, що ця Ліцензія на використання Програмного продукту надається Ліцензіаром Ліцензіату виключно з метою забезпечення можливості Ліцензіата скористатися послугами Ліцензіара, що надаються згідно з умовами Договору (оферти) про надання Доступу до Сервісу “POSKIT”.

7.7. Вартість надання Ліцензії входить до вартості Сервісу “POSKIT” та не підлягає додатковій оплаті.

7.8. Право на використання Програмного продукту виникає у Ліцензіата з дати початку надання Послуг Сервісу “POSKIT” відповідно до обраного Ліцензіатом Тарифу згідно з Публічним договором (офертою).

7.9. Доступ до мобільного додатку “POSKIT” за цією Ліцензією надається Ліцензіаром шляхом встановлення мобільного додатку “POSKIT” на пристрій Ліцензіата та отриманням Ліцензіаром згоди від Ліцензіата з умовами, що викладені в цьому Договорі.

7.10. Ліцензіат не має права надавати Програмний продукт в оренду, лізинг, інше використання або комерційний прокат третім особам.

7.11. У випадку невиконання або неналежного виконання умов цієї Ліцензії, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та умовами Публічного договору (оферти).

7.12. Ліцензіат має право використовувати Програмні продукти виключно у відповідності до їх функціональних призначень та умов цієї Ліцензії.

7.13. Ліцензіат зобов’язаний:
7.13.1. повідомити Ліцензіара про всі відомі йому випадки порушення третіми особами майнових прав інтелектуальної власності на Програмні продукти;
7.13.2. не здійснювати зміни, не модифікувати та не вдосконалювати Програмні продукти;
7.13.3 не використовувати Програмні продукти у спосіб, що не передбачений їх функціональним призначенням;
7.13.4. не використовувати код Програмні продукти та не передавати його будь-яким третім особам з метою створення або розповсюдження чи передачі в будь-якій іншій формі широкому колу осіб ідентичних Програмні продукти;
7.13.5. не робити несанкціоновані копії Програмного продукту на будь-які носії для зберігання інформації в електронному вигляді та шляхом викладення в мережу Інтернет;
7.13.6. не декомпілювати, не реверсувати, не демонтувати або в інший спосіб не намагатися отримувати код Програмного продукту;

7.14. Ліцензіар має право:
7.14.1. Вносити зміни та вдосконалення до Програмного продукту;
7.14.2. припинити цю Ліцензію в односторонньому порядку, якщо Ліцензіат не виконує умови і положення цієї Ліцензії або Публічного договору (оферти) та не усуває встановлені порушення, за умови попереднього повідомлення про це Ліцензіата не менше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати припинення. При цьому, Ліцензіар у разі якщо у нього наявні достатні підстави вважати, що Ліцензіат порушує умови Ліцензії, зобов’язаний до повідомлення про припинення Ліцензії, надати Ліцензіату письмову вимогу, з відповідними доказами, про усунення порушення, яку Ліцензіат зобов’язаний виконати протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів.

7.15. Усі права на дані та інформацію, що накопичені за допомогою та під час правомірного використання Програмного продукту, а саме електронні розрахункові документи, електронні фіскальні звіти, електронні фіскальні звітні чеки, є власністю Ліцензіата, та не можуть бути в жодному разі, в будь-якій формі чи способом, використані Ліцензіаром, за виключенням випадків прямо передбачених чинним законодавством України.

7.16. Ліцензіар гарантує, що використання Програмних продуктів відповідно до цієї Ліцензії не порушує права на інтелектуальну власність будь-яких третіх осіб відповідно до законодавства про авторські права, торговельні знаки та/або комерційну таємницю будь-якої держави, що підписали Бернську конвенцію про захист творів літератури і мистецтва.

7.17. Ліцензіар не надає гарантій щодо Програмного продукту у випадку порушення передбачених у Ліцензії умов їх використання.

7.18. Програмний продукт надається за принципом “такий, як є”. Ліцензіар не несе ніякої відповідальності за те, що Програмний продукт не відповідає очікуванням і уявленням Ліцензіата, не містить помилок, а також за прямі або непрямі наслідки використання у роботі або неможливості використання у роботі Програмного продукту.

8. Строк дії і зміна умов Оферти
8.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за посиланням – https://poskit.ua/ і діє до моменту відкликання Оферти Компанією.

8.2. Компанія залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Компанією змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на веб-сайті за вказаним в пункті 8.1 Договору посиланням, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.

9. Строк дії Договору та припинення Договору
9.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем і діє 1 (один) рік, але, у будь якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення цього Договору, то строк дії Договору вважається продовженим на кожний наступний рік.

9.2. Договір може бути достроково розірваний:
9.2.1. У будь-який час за згодою Сторін;
9.2.2. За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;
9.2.3. За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;
9.2.4. З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором);
9.2.5. У разі розірвання Договору з ініціативи Оператора, останній не повертає Користувачу вартість передплачених, але не наданих Послуг.

10. Відомості про конфіденційність, гарантії та персональні дані
10.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використані Оператором, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов’язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону. Незважаючи на обмеження, встановлені цим пунктом Договору, Сторони погоджуються, що Компанія має право розміщувати зображення логотипу Користувача та їх найменування на веб-сайті Компанії.

10.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Користувач засвідчує і гарантує Компанії , що:
10.2.1. Користувач вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані) при реєстрації в якості Користувача на веб-сайті https://poskit.ua/ або при оформленні платіжних документів, оплаті Послуг;
10.2.2. Користувач укладає Договір добровільно, при цьому Користувач: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);
10.2.3. Користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

10.3. Приймаючи цю Оферту, Користувач погоджуються на використання кваліфікованого електронного підпису в документообігу з Компанією в межах виконання цього Договору. Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного підпису у порядку і на умовах, передбачених Законом України «Про електронні довірчі послуги», при цьому, Сторони погодили, що додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів в межах виконання цього Договору не є потрібним.

10.4. Користувач гарантує, що особа, яка використовує кваліфікований електронний підпис Користувача є належним чином уповноваженим представником Користувача на законних підставах.

10.5. Користувач зобов’язаний зберігати свій логін та пароль доступу до Сервісу у таємниці та захищати від доступу будь-яких осіб, не уповноважених представляти Користувача. Користувач погоджується, що всі дії, вчинені з використанням його логіну та паролю вважаються вчиненими належним чином його уповноваженими представниками.

10.6. Користувач не має права посилатись на вчинення від його імені дій не уповноваженими на це особами як на підставу уникнення відповідальності за результат таких дій та/або при вирішенні спірних ситуацій, за виключенням випадків, коли до моменту вчинення таких дій Користувач письмово повідомив Компанії про втрату паролю.

10.7. Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.

10.8. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

11. Відповідальність, обмеження відповідальності та порядок вирішення спорів
11.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

11.2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним під час використання Сервісу та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

11.3. У випадку порушення Користувачем строків оплати Послуг, передбачених цим Договором, Користувач сплачує на користь Компанії пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплачених Користувачем Послуг, за кожен день існування такого порушення.

11.4. Всі спори та розбіжності, пов’язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують шляхом переговорів.

11.5. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

12. Форс-мажор
12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за Договором.

12.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії цього Договору, виконання зобов’язань за Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

12.3. Сторона, що не може виконати зобов’язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов’язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

13. Реквізити
Місцезнаходження:
Україна, 02099, місто Київ, вул. Юрія Литвинського, 45Б
Код ЄДРПОУ 43503517